اگر یک چیز بود که در طول زندگی کوتاه و عجیب و غریب مایکل جکسون مشهود بود ، آن علاقه ی بسیار وافرش به تیم ملی آمریکا بود !
به همین دلیل تیم ملی آمریکا به سرعت پیراهنی با نام او در بازار ارائه داد تا یاد و خاطره ی او را گرامی دارد . ارزش این پیراهن 89.95 دلار است .
(منبع: موج فوتبال)