باشگاه تراکتورسازی از چراغپور برای حضور در این تیم جهت سپردن مسئولیت آکادمی فوتبال این باشگاه دعوت به عمل آورده است.
وی در حال حاضر در تبریز است و قرار شده به فراز کمالوند در امور فنی مشاوره بدهد.
از سوی دیگر ناصر شفق در حال مذاکره با حسن رودباریان است و در صورت توافق، این دروازه بان به جمع تبریزی ها اضافه می شود. 
 

(منبع: فارس)