فیروز کریمی خاطرنشان کرد: به دلیل نواقصی که در منشور اخلاقی وضع شده در فدراسیون وجود دارد آن را به هیچ عنوان قبول ندارم.
وی ادامه داد: هیچ کار خلافی انجام ندادم اما فدراسیون و سازمان لیگ بدون دلیل و مدرکی مرا از مربیگری در تیم های لیگ برتری محروم کردند و من نیز از راه های قانونی شکایتی برای فیفا ارسال کردم.
وی افزود: در حالی که داشتم با تیم های لیگ برتری مذاکره می کردم نفراتی از سازمان لیگ با مکاتباتی که با آن ها انجام دادند باعث تغییر نظر مسوولین تیم ها در بستن قرارداد با من شدند.
کریمی با تاکید بر این مطلب گفت: آقایان با صحبت هایشان می خواستند از گفتن حقیقت بپرهیزم اما باید بگویم حتی اگر تا آخر عمر هم محروم شوم ، هیچ هراسی از گفتن حقیقت ندارم.
سرمربی تیم داماش عنوان کرد: وقتی مساله ف . ک را در فدراسیون مطرح کردند آنها گفتند که منظورمان تو نیستی و وقتی این را شنیدم یاد فری کله پز محل خودمان افتادم.
وی اذعان داشت: برایم محروم شدن در لیگ برتر اهمیت ندارد و فصل آینده هدایت تیم داماش گیلان را بر عهده دارم.
کریمی در پایان اظهار داشت: برای احقاق حق خود توسط وکیلم اقدامات لازم را انجام دادم و مطمئن هستم که در محرومیتی که دچار شدم تخلفی انجام ندادم. 

(منبع: ایسکانیوز)