من با انصاری‌فرد حرف نزدم و مدیربرنامه‌هایم با او مذاکره داشت ولی قبلا گفته بودم که در ایران فقط برای پرسپولیس بازی خواهم کرد. دوست داشتم به این تیم برگردم ولی فوتبال حرفه‌ای شده و من باید بهترین تصمیم را می‌گرفتم.پرسپولیس را خیلی دوست دارم ولی شرایط الاهلی از همه لحاظ بهتر بود و هر کس با پیشنهاد این باشگاه مواجه شود شاید چشم بسته قرارداد امضا کند. هر فوتبالیستی جای من بود الاهلی را به پرسپولیس ترجیح می‌داد.
(منبع: فوتبال ایران)