در صورت عقب نشینی سازمان لیگ فوتبال، سایر دستگاه‏ها که پیگیری تخلفات مربوط به مفاسد اخلاقی و اقتصادی را برعهده دارند،‌ وارد خواهند شد. 

 

(منبع: فارس) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

رضا:  از این مدیران فوتبال ما که همچین کارایی بر نمیاد . پس چه بهتر یه نهاد بالاتری پیدا بشه و فوتبال رو از شر این ویروسهای آلوده نجات بده ..