زمان مراسم تقدیر از اعضای تیم فوتبال استقلال تغییر کرد.
قرار بود مراسم تقدیر از مجموعه تیم فوتبال استقلال قهرمان لیگ برتر ۸۷-۸۸ روز ۱۵ تیر ماه در آئین ویژه‌ای برگزار شود و طبق هماهنگی های به عمل آمده یک حامی فرهنگی برپایی مراسم را بر عهده گرفت.
اما با توجه به مشکلات پیش آمده برای این حامی و همچنین کمبود وقت برگزاری مراسم تقدیر در تاریخ از پیش تعیین شده میسر نشد. لذا طبق هماهنگی های آتی در فرصت مناسب از بازیکنان و کادر تیم استقلال قهرمان فصل گذشته لیگ برتر تقدیر خواهد شد.

 

(منبع: ایپنا)