مسئولان باشگاه پرسپولیس خبر از حضور بنیتو فلورو سانس در تهران داده بودند اما این موضوع منتفی شد.
یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس در این باره گفت: مشکلاتی به وجود آمد که باعث شد حضور فلورو در ایران منتفی شود.

(منبع: فارس)