کمیته فنی باشگاه در آخرین جلسه خود تصمیم به ادامه حضور عابدزاده در تیم گرفت تا وی دستیار سرمربی خارجی پرسپولیس باشد.
حضور حسین عبدی به عنوان دستیار ایرانی و عابدزاده به عنوان مربی دروازه‌بانان در کنار سرمربی خارجی پرسپولیس در لیگ نهم قطعی است

(منبع: فارس)